معرفی انواع Zone در ساختار DNS سرورهای مایکروسافت

در این آموزش به معرفی Zone های DNS می پردازیم. ساختار Zone ها از ساختار سلسله مراتبی DNS پیروی می کند. در هر Zone آدرس های IP و یا نام دامنه ها یا نام Host های مورد نظر برای جستجو وجود دارد. که در اینجا به هر یک از این موجودیت ها به اختصار رکورد … ادامه معرفی انواع Zone در ساختار DNS سرورهای مایکروسافت